Swedish MektebHistoria & PedagogikSweMek Scout KårGamla projektInfo till medlemarAktuellt
Swedish Mekteb
Historia & Pedagogik

Vad är en mekteb ?

Själva ordet mekteb kommer från arabiska språket. Ordets stam av tre konsonanter (som är typiskt för de semitiska språken) är K, T, B, och beskriver aktiviteter kring att skriva något. I det moderna arabiska språket kan ordet beskriva ett bibliotek. I bosniska och turkiska språk använder man ordet mekteb för att beteckna den islamiska söndagsskolan. Swedish Mekteb är både och.

Undervisningen i Swedish mekteb

Sättet att undervisa i Swedish mekteb är helt annorlunda än i en vanlig söndagsskola och liknar mera en vanlig klass i en Montessoriskola. Planeringen görs utifrån barnens vilja och barnen väljer själva vad de ska göra den dagen. För det mesta går det till så att barnen presenterar ett fritt valt ämne. Muallim (läraren) i Swedish mekteb har till uppgift att uppmuntra barnen att själva vilja lära sig något. Enkelt sagt är undervisningsmetoden i Swedish mekteb en Montessori-metod anpassad till ämnena kring islam som livsstil.

Planering


Swedish mekteb är uppbyggd kring barnens egen vilja och intresse och har inget strikt program. Det viktigaste är inte vad man läser utan att man läser. Dagens barn och ungdomar är mera individer än vad vi var för några decennier sedan. Man måste tänka på detta och anpassa sig till det. Varje försök att anpassa dagens barn och ungdomar till "medeltida" inlärningsmetoder har störst sannolikhet att misslyckas. Därför är planeringen väldigt bred och har tjänar mest som ett förslag. Det är viktigt att barn kan påverka programmet. Om de bestämmer att de inte vill ha någon läxa till nästa gång då får de inga läxor, eller om de vill leka på något sätt då få de göra det. Man måste utveckla en känsla hos barnen att de själva deltar och bestämmer över sin egen mekteb.

Alla barn i Swedish mekteb läser i en grupp och nästan alltid är barnen tillsammans. Detta är enligt forskning av blandade skolklasser som visar att barn uppmuntrar varandra när de går i en klass med blandade åldrar. De äldre barnen vill visa att de kan mera och de yngre vill visa att de inte är sämre än sina äldre syskon.

När de äldre barnen läser sufera (arabiska) delar vi upp barnen, eftersom ämnet är svårt för icke-araber, och barn som läser sufera behöver vara i lugn och ro.

Hur det började ?

Allt började på nittiotalet när jag läste om Maria Montessori och hennes specifika undervisningsätt. I en bok "Barn kan lära mera - de första sex åren" av Maya Pines beskrev författaren barns möjlighet att lära sig på ett så tidigt stadium.

Jag försökte lära min treårige son suret El-Ihlas, och det visade sig vara lättare än väntat. Det viktigaste var att han själva tyckte om att lära sig. Vi fortsatte inlärningen av korta suror, och varje sura var en upplevelse för sig själv. Suret El-Qadr lärde han sig helt utan min hjälp. Han bara lyssnade när vi gjorde salat och suret El-Qadr fastnade på ett fantastisk lätt. Jag var helt förvånad.

Om ett så litet barn kan lära sig något utantill går det även att få honom att tänka, resonera och argumentera som en vuxen person, tänkte jag. När vi lekte på vår gård diskuterade jag med min son och hans kamrater och det visade sig att små barn är mognare än jag anat. Några av min sons kamrater lärde sig suret El-Ihlas med hjälp av metoden "säg efter mig" under våra lekstunder på gården. På hösten 1996 fortsatte vår lek-mekteb hemma där vi samlades varje söndag. Barnen var förtjusta att lära sig nya suror och deras diskussioner blev riktiga paneldebatter.

Med tiden blev fler och fler barn intresserade av våra aktiviteter och på våren 1997 var det omöjligt att samla alla barn i vår lägenhet. Därför kom jag överens med styrelsen för Islamiska förbundet i Botkyrka, Alby, och vår verksamhet flyttade dit.

Muslimsk skola med interkulturella förtecken

Hösten 1997 började verksamheten i vår mesjid med bara bosniska barn som bor i närheten, men redan under de första veckorna kom flera barn med icke-bosnisk bakgrund  och vår mekteb blev etniskt blandad. Några barn har svenskt ursprung. Dessa barn och deras svenska föräldrar har fördelen att de inte är belastade med någon tradition och det är lättare för dem att lära de grundläggande principerna i islam.

Det positiva med detta är att barn umgås på fritiden oberoende av ursprungsland, och på så sätt har vi skapat en internationell miljö i vår Svenska mekteb. Det grundläggande målet är att barnen behåller sin muslimska identitet medan de integreras i det svenska samhället som en särskild grupp av svenska muslimer. Svenska därför att vi befinner oss i Sverige - annars är vi som muslimer världsmedborgare, och ett kosmopolitiskt tänkande ligger tillgrund för vår Swedish mekteb.

Swedish MektebHistoria & PedagogikSweMek Scout KårGamla projektInfo till medlemarAktuellt