Swedish MektebHistoria & PedagogikSweMek Scout KårGamla projektInfo till medlemarAktuellt
Swedish Mekteb
Gamla projekt

Seminar

Islamisk Kalligrafi med Abdelkarim Mats Cederberg 

äger rum i Möllestugan den 14 november 2010 (föredrag) och den 5 december 2010 (workshop).

Länken till karta över området finns från första sidan.

Föreläsning

Det religionsvetenskapliga studiet av islam
och det muslimska studiet av islam
Vad skiljer dessa två perspektiv åt?
med Göran Larsson

äger rum i Andra hemmet, Skärholmen den 15 december 2010.

Länken till kart över området finns från första sidan.

Grindtorpsskolans öppna föreläsningar

 v7  mån den 11 feb 08, kl 18.00 - 20.00

"Diskriminering i vardagslivet" 

gästföreläsare  från Byrån för lika rättigheter om diskriminering i dagens Sverige


 v11 mån den 10 mar 08, kl 18.00 - 20.00

Pia Karlsson Minganati,

Muslima, islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige, doktorsavhandling i etnologi vid Stockholms universitet


 v17 mån den 21 apr 08, kl 18.00 - 20.00

Om Somaliska kvinnor i Sverige 

2007/08 - Grindtorpsskolans öppna föreläsningar

Under vårtermin 2008 ordnade vi följande föreläsningar i Grindtorpsskolan:

      - 11 februari 2008 om rasism och diskriminering

      - 10 mars 2008 om "Muslima"

Under vårtermin 2007 ordnade vi tre öppna föreläsningar i Grindtorpsskolan:

      - 19 mars 2007 Barnkonvention

      - 16 april 2007 Islamssyn på kvinnor

      - 14 maj 2007 BRÅ - brottsförebyggande aktiviteter i Botkyrka

      - 10 juni 2007 - avslutnings picknick på Flottsbro   

Under hösttermin ordnade vi tre gästföreläsningar:

      - 10 september 2007 om ANT förrebyggande arbete 

      - 15 oktober 2007 om hederskultur 

      - 12 november 2007 om spelberoende

Mektebsläger i Ransberg

Under sportvecka 2007 njöt vi i Värmlands skönhet under Mektebsläger i Ransberg.

Barnens Bayram i Botkyrka

Den 14 oktober 2007 firade vi Barnens Bayram i Botkyrka. City uppmärksamade evangemang med en artikel.

2007 - Gotland - Bosnien

Om intressant samarbete mellan en skola på Gotland och en stad i Bosnien.

2006 - Muslims and the other Europeans 

Om ungdomskonferens i Begov Han, Bosnien

2005 - Eidfestivalen

Om eid festival i Järva fältet, om direktsändning på TV om upprädande med SHAAM grupp...

2004- Trappan

Om vår vakuf - Trappan till Grindtorpsskolan
Swedish MektebHistoria & PedagogikSweMek Scout KårGamla projektInfo till medlemarAktuellt